Sammenlign bilder

Brukes for å sammenligne objekter, landskap eller personer i et "før og etter" konsept.

Eksempel med landskapsbilder

1/2

Eksempel med objekt

2/2