Hopp til hovedinnhold

Sideversjoner

Man kan opprette nye versjoner av sider og jobbe redaksjonelt med disse uten at endringer blir synlige på nettstedet før man endelig velger å publisere versjonen.

Når er det nyttig å bruke versjoner?

Dersom endringen er av litt større karakter, eller man ikke ønsker at endringene umiddelbart skal bli tilgjengelige ute på nettstedet. Noen eksempler kan være:

  • Ved større endringer på en side (f.eks forsiden) 
  • Ved endringer av innhold på en eksisterende side, som man ønsker å holde an før man publiserer
  • Ved større endringer av eksisterende siders utforming 
  • Ved opprettelse av alternative varianter av en side (eks vintervariant, sommervariant, julevariant)

Gitt at en side allerede er publisert, vil man under lagre-knappen (nedtrekk) i sideeditoren finne et valg for "lagre som ny versjon". Bruker man denne jobber man videre på ny versjon og velger selv når man måtte ønske å publisere denne slik at den overtar for gjeldene versjon. Man vil samtidig få en liste over versjoner til venstre for lagre knappen hvor man kan gå tilbake til tidligere eller frem til kommende versjoner og kikke på disse, bearbeide dem og evnt publisere dem.

Kun én versjon av en side kan være publisert til en hver tid. Når man kommer inn i sideeditoren vil man alltid se publisert versjon frem til man evnt har valgt en eldre eller nyere (ikke publisert) versjon i nedtrekkslisten som viser sideversjonene.

  • 1/1
    Under lagreknappen finner man mulighet for å lagre endringer som en ny versjon .Samtidig får man forløpende en liste over alle versjoner til venstre for knappen som gjør det mulig å navigere mellom versjonene. Tilsvarende liste finner man også under sidens innstillinger, der det også er mulig å gi versjonene logiske "navn".

Når er versjoner mindre aktuelt?

For vanlige enkle informasjonssider, der man fra tid til annen går inn for å endre litt på teksten eller legge inn et og annet nytt bilde, vil man kanskje normalt sett lagre endringer direkte på gjeldende publiserte versjon slik at disse blir umiddelbart tilgjengelige ut på nettstedet.

Ved å opprette versjoner skaper man nye dimensjoner av en side, noe som igjen bidrar til å skape en mer kompleks innholdsmodell å forholde seg til redaksjonelt.

Revisjoner

I tillegg til "versjoner", så vil hver eneste lagring på en gitt versjon automatisk skape en ny revisjon av siden. Det finnes en liste over alle revisjoner under sidens innstillinger slik at det i teorien er mulig å gå tilbake til en hvilket som helst tidspunkt i en sides livssyklus. I praksis vil man antageligvis sjelden ha dette behovet. Man gangen i det vil være å klikke på en revisjon. Denne vil da vises i editor, og man vil kunne lage en ny versjon basert på valgt revisjon.

Revisjoner er forøvrig tilknyttet versjoner, slik at om man har flere versjoner av siden så må man bytte til aktuell versjon for å se denne versjonene revisjoner.. 

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1