Hopp til hovedinnhold

Språkkoblinger

I m24 kan man opprette nettsted på så mange språk som man måtte ønske. De ulike språkversjonene forvalter man som "separate" nettsteder.

Knytninger mellom sider på ulike språk gjør det mulig for sluttbruker å komme seg direkte fra en side på et språk til tilsvarende side på annet språk.

Vi vil videre sørge for  at det blir enklere å forvalte slike tilsvarende sider, ved at man kjapt kommer seg mellom dem i artikkeleditoren i m24. Det siste er imidlertid ikke helt på plass ennå.

Vi vil også se på arbeidsflyt knyttet til opprettelse av slike koblinger. Bl.a bedre flyt dersom  sidene man vil koble mot ennå ikke er opprettet, men skal opprettes med utgangspunkt i f.eks norsk versjon av siden.

Har man overganger fra et språk til ett eller flere andre på sitt nettsted, så er normal funksjonalitet at sluttbruker beveger seg til annet språks forside dersom hun/han bytter språk, uansett hvilke side han/hun befinner seg på når det foretas et slikt bytte.

Det er imidlertid mulig å knytte sider på ulike språk sammen på en slik måte at dersom sluttbruker står på f.eks norsk "kontakt oss" og velger å gå over til engelsk, så kan man sikre at bruker havner på engelsk "Contact us".

Slik oppsett kan gjøres under sidens innstillinger i m24 sideeditoren. Det gjøres kun fra nettstedets "hovedspråk" (som normalt sett er norsk). Det vil si at dersom man har mange språk så setter man bare opp disse koblingene ett sted. Har man koblet norsk "kontakt oss" med tilsvarende sider på engelsk, polsk etc. så vil alle disse sidene være koblet mot hverandre fra alle "retninger".


  • 1/2
    Man kan koble sider mot tilsvarende sider på andre språk.
  • 2/2
    Primært medfører koblingen at sluttbruker får en mer presis overgang mellom språkene. Men vi kan også nyttgigjøre oss slike koblinger redaksjonelt for mer effektiv adminstrasjon av tilsvarende sider.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1