Hopp til hovedinnhold

Stikkord

Stikkord kan fritt påføres sider, kort og bilder. Dette vil gjøre gjenfinning enklere!

Spesielt nyttig kan det være å påføre  ett eller flere stikkord på bilder/mediafiler.  Finnes et stikkord fra før så gjenbrukes dette.  Siden bilder er noe man typisk ofte "leter" etter for å legge inn i artikler (mediamoduler ol), vil denne letingen bli enklere om man er flink til å påføre gode stikkord på bildene.


  • 1/1
    Her er stikkordet "person" påført en del bilder. Ved søk etter bilder når man f.eks skal legge dem inn i artikler (mediamoduler) blir det enklere å finne ting om man har gjort en godt jobb med stikkordene.

Påføring av stikkord

Her ser vi hvordan man kan påføre ett eller flere stikkord på et bildeelement i mediagalleriet. Bryderiet med å gjøre dette vil være verdt strevet når man etterhvert får et stort mediagalleri.

  • 1/1
    Bilder kan påføres stikkord. Det er også andre ting som tittel, opphavsrettigheter, sted etc. som kan påføres og som også vil kunne ha betydning for gjenfinning.

Dersom man laster inn flere bilder som skal dele de samme stikkordene kan man stille dette inn til venstre for opplastingsfeltet før man laster inn bildene/mediafilene. På denne måten slipper man å gå inn på hvert enkelt bilde slik figuren ovenfor viser.


  • 1/1

Kort og artikler(sider)

Stikkord kan også påføres kort og sider, og vil også i disse sammenhenger kunne bidra til enklere gjenfinning og noen andre goder, slik som mulighet for automatiske uttrekk av f.eks kort med angitte stikkord. Det siste vil da kunne gjøres via innstillinger i kortmoduler.

Viste du at?

  • I en  kortmodul kan man automatisk hente ut alle kort av f.eks typen "praktisk info" kombinert med stikkordet "parkering".. Stikkordene eksponeres imidlertid aldri til sluttbruker.
  • Dersom man laster opp mange bilder i en operasjon ( i mediagalleriet) så kan man påføre et felles sett av stikkord for alle disse bildene i forkant av opplastingen. Det jobbes med å også kunne påføre stikkord på mange elementer i etterkant.

Administrere stikkord

Stikkort kan legges til rimelig fritt av alle redaksjonelle bidragsytere, så det kan forekomme at det blir en del liknende varianter eller noen stikkord (ukvemsord ol.) som overhodet ikke burde vært der. Selv om disse aldri vises utenfor m24 editoren kan man kanskje ønske å rydde litt. Dette gjøres under "innstillinger/stikkord", der man kan slette, endre ordlyd etc.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1