Stikkord

Stikkord kan fritt påføres sider, kort og bilder. Dette kan(vil) gjøre gjenfinning enklere!

Spesielt nyttig kan det være å bruke stikkord aktivt for å påføre bilder/mediafiler. Man kan påføre ett eller flere stikkord. Finnes et stikkord fra før så gjenbrukes dette. Finnes ikke stikkordet så blir det opprettet og tilgjengelig for gjenbruk senere.  Siden bilder er noe man typisk ofte "leter" etter for å legge inn i artikler(mediamoduler), vil denne letingen bli enklere om man er flink til å påføre gode stikkord på bildene.


 • Her er stikkordet "person" påført en del bilder. Ved søk etter bilder når man f.eks skal legge dem inn i artikler (mediamoduler) blir det enklere å finne ting om man har gjort en godt jobb med stikkordene.
  1/1
  Her er stikkordet "person" påført en del bilder. Ved søk etter bilder når man f.eks skal legge dem inn i artikler (mediamoduler) blir det enklere å finne ting om man har gjort en godt jobb med stikkordene.

Her ser vi hvordan man kan påføre ett eller flere stikkord på et bildeelement i mediagalleriet. Bryderiet med å gjøre dette vil være værdt det når man etterhvert får mange bilder og det blir vanskeligere å gjenfinne dem.

 • Bilder kan påføres stikkord. Det er også andre ting som tittel, opphavsrettigheter, sted etc. som kan påføres og som også vil kunne ha betydning for gjenfinning.
  1/1
  Bilder kan påføres stikkord. Det er også andre ting som tittel, opphavsrettigheter, sted etc. som kan påføres og som også vil kunne ha betydning for gjenfinning.

Kort og artikler(sider)

Stikkord kan også påføres kort og sider, og vil også i disse sammenhenger kunne bidra til enklere gjenfinning og noen andre goder, slik som mulighet for automatiske uttrekk av f.eks kort med angitte stikkord.

Viste du at?

 • I en  kortmodul kan man automatisk hente ut alle kort av f.eks typen "praktisk info" kombinert med stikkordet "parkering".. Stikkordene eksponeres imidlertid aldri til sluttbruker.
 • Dersom man laster opp mange bilder i en operasjon ( i mediagalleriet) så kan man påføre et felles sett av stikkord for alle disse bildene i forkant av opplastingen. Det jobbes med å også kunne påføre stikkord på mange elementer i etterkant.

Administrere stikkord

Stikkort kan legges til rimelig fritt av alle redaksjonelle bidragsytere, så det kan forekomme at det blir en del liknende varianter eller noen stikkord (ukvemsord ol.) som overhodet ikke burde vært der. Selv om disse aldri vises utenfor m24 editoren kan man kanskje ønske å rydde litt. Dette gjøres under "innstillinger/stikkord", der man kan slette, endre ordlyd etc.