Teknologi

MuseumsIT utvikler løsning på samme plattform som øvrige løsninger i økosystemet. Dette sikrer synergier gjennom gjenbruk av kildekode og kompetanse.

  • Admin-klienten utvikles som en javascript (Angular JS) applikasjon i frontend, som jobber mot REST API på server.

  • Nettside-klienten (portalen) utvikles i HTML5, CSS og javascript, som jobber mot REST API på server.

  • Serverside utvikles i python, med PostgreSQL database og Apache Solr for indeksering og søk.

  • Komponenter i DigitaltMuseum økosystemet vil også benyttes på server, for integrasjon av data fra DigitaltMuseum, KulturPunkt, etc.

  • Det vil utvikles et public REST API for eksterne utviklere, med JSON som utvekslingsformat.

  • Løsningen driftes på Linux.