Universell utforming

Diskrimerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming til alle offentlige og private virksomheter.

Prinsipp

Idéen med universell utforming handler om å lage løsningen så brukervennlig at det i liten grad eller ingen grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av.

  • Færre løsninger med tanke på utvikling og vedlikehold
  • Få eller ingen spesialløsninger for funksjonshemmede
  • Løsninger som er bedre og enklere for alle
  • Flere måter å bruke løsningen på
  • Mulighet for at flere kan bruke løsningen

WCAG 2.0

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 er bygd opp av fire prinsipper, som understøttes av 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier. For at behovene til ulike grupper og i ulike situasjoner skal oppfylles, er det definert tre nivåer av samsvar: A (laveste nivå), AA og AAA (høyeste nivå). Museum24 utvikles i henhold til krav om nivå AA.

Referanse

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriteriene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.