Hopp til hovedinnhold

Bruke farger (skins)

I Museum24 kan man få tilgang til sidetemaer som f.eks kan fargesette en hel side, eller man kan velge farger (skins) på seksjoner eller moduler som støtter bakgrunnsfarge. Utvalget av sidetemaer og skins vil variere fra nettsted til nettsted og oftest være i tråd med de farger som inngår i museets profil.

  • 1/1

I de følgende finner du noen eksempler på hvordan hvordan farger kan brukes på diverse moduler.  Merk at temaer (påvirker en he side) og skins (påvirker en modul/kort) ikke bare kan stå for bakgrunnsfarger, men også kan påvirke forgrunnsfarge på font,  font-typer, linker/knapper (farger etc.). Velger men f.eks mørke farger vil font normalt bli "lys" og omvendt. Knapper ol, vil også være forhåndsinnstilt til farger som passer med bakgrunnene.

Tekst som modul

Bakgrunnsfarge (skin) satt på seksjon

Teksmodul som "modul"

Mange tekstliknende moduler kan settes til "modul" visning i stedet for "inline". Da får de mulighet til å gis en bakgrunnsfarge i tillegg til all øvrig funksjonalitet som de måtte ha.

med farge  ( i valgfri gjennomsiktighet) bak tekst

med heldekkende farge bak tekst. Knappers utseende kan også påvirkes av valgt skin.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1