Hopp til hovedinnhold

Billettvalidering

Billetter (PDF eller onlinebillett) kan kontrolleres visuelt og sjekkes opp mot navn, riktig arrangement/dato ol.

Ønsker man i tillegg få markert en billett som benyttet i databasen, må man gjøre noen ekstra innstillinger på produktet samt lage en scanner-side og evnt en online-billett (med qr-kode og selvbetjent validering).

NB! Det finnes ingen rapporter over validerte billetter i løsningen, så dette er per i dag kun et middel for å unngå at flere benytter (kopierer)  samme billett.

Definere valideringsregler på et produkt (billett/arrangement)
Det er mulig å stille inn om produktet skal kunne valideres og angi et enkelt regelverk knyttet til dette. Regler: en gang | ubegrenset | x antall .  Dette gjøres i kvitterings-fane i produkteditor.

Konfigurere onlinebillett for selvbetjent validering / vise QR kode (for evnt scanning)
Det er mulig til å vise QR-kode(r) på online-billett og evnt aktivere selvbetjent validering. Online-billett kan ved fremvisning (på kundens mobil typisk) scannes med billettscanner-modul (hos ansatt/resepsjon) for å validere/telle billett. Onlinebilletten kan alternativt valideres ved at eier/sluttbruker klikker 3 ganger på QR-kode.

Sette opp en side med billettscanner
På en hvilken som helst side på nettstedet kan man legge inn en billettscanner-modul. Denne kan vises som et skjema eller som en QRkode-leser (eller begge deler). Dette blir altså en webside/url som en ansatt/resepsjon/billettkontrollør kan ta opp på sin mobil (nettleser). Det er kamera på mobiltelefonene som benyttes til scanning, så man må takke ja til at websiden skal få tilgang til kamera.

Ved enten å taste inn ordre-id eller ved å scanne QR-kode(r) i billett kan man da utføre en sjekk/validering av billett. Billett kan fremvises av kunde som PDF (digital på mobil), PDF (papir), onlinebillett med QRkode (fremvist på mobil).  Det finnes to scanner-typer; Standard = Instascan (fungerer best på android-telefoner) og QR-scanner som ser ut til å fungere på Iphone/safari.

Man kan scanne/sjekke en billett/ordre som helhet (samlebillett/overordnet QR-kode) eller enkeltbilletter i ordren. Ved scanning (eller selvbetjent validering) vil scanner (eller online-billett) gi tilbakemelding omkring gyldighet.
Valideringen har også noe standard-regler slik som at billett kun kan bli validert innenfor perioden den er gyldig, eller evnt rett før perioden starter. Videre er scannerne alltid begrenset til kun å scanne billetter fra samme nettsted/avdeling som scanneren-siden befinner seg på. Det er også mulig å konfigurere en scanner til kun å scanne billetter for et spesifikt produkt (arrangement) eller sågar en valgt "dato" innen et arrangement.