Hopp til hovedinnhold

Dele arrangementer med Visit-portaler

 • Museum24 kan tiby lenker til kalender-feed.  Disse gis til 3.part (eks Visit-portal)
  • Man angir i lenken hvilke nettsteder som skal inkluderes i feeden
  • Alle "kort" med datoinformasjon (i fremtid) innenfor de angitte nettstedene tas med i feed med unntak av kort der det eksplisitt er huket av for "kun vis i egne kalendere".
  • Eks på en slik feed:  https://museum24.no/api/site/10/events/export?site_ids=
 • 3.part kaller denne tjenesten/lenken så ofte de ønsker og håndterer selv import-regler og evnt redaksjonelle tilpasninger.

Et m24-kort består normalt sett av:

 • tittel
 • kort beskrivelse
 • bilde
 • dato + klokkeslett (evnt flere)​
 • sted
 • link til en side som beskriver arrangementet mer utfyllende

Dette er grunndataene som har vært nødvendige og tilstrekkelige for å lage kalendere i museum24, hvilket i praksis er klikkbare kort som representerer og lenker til mer utfyllende informasjon om arrangementet (artikler). Det er ikke sikkert disse grunndataene er tilstrekkelig til å beskrive et arrangement godt nok når det løftes ut av egen portal og dermed vises i en annen kontekst. Derfor er det lagt til muligheter i museum24 til å berike kortene med mer informasjon.

Et m24-kort med KAN ha mer utfyllende informasjon:

 • alternativ (lenger) tittel
  • overstyrer kort:tittel i feed
 • alternativ (lenger) beskrivelse
  • overstyrere kort:beskrivelse i feed
 • arrangementstype (basert på standarder fra Tellus)
 • link til billettsalg
 • kopling mot produkt (priser)
 • kontaktinformasjon
  • Kontaktinfo kan påføres unikt for hvert enkelt kort, eller dersom det er snakk om standardinfo, hentes fra nettstedsinnstillinger som kortet tilhører (nettstedinnstillinger: bookinginfo eller dernest kontaktinfo) 

Ingenting av de ovenfornevnte punkter er påkrevet, men vil altså bidra med mer data over til 3.part da disse dataene blir med i feeden.

Nedenfor vises et "kort" med utvidet informasjon

Det er lagt på vesentlig mer informasjon på kortet som da vil bli en del av eksporten, og som samtidig gjør at kortet ikke lenger bare fungerer som en "lenke", men også som en faktaboks.

Faktatittel: Dette er et arrangement som skjer i fremtiden

Faktaboks: beskrivelseOskar Skoglys veg 2 2619 Lillehammer
+47 909 93 000, booking@kulturit.org
Lillehammer
22. april 2020 kl. 12.00 – 16.00

Samme kort vist som en lenke

(Merk at kortet tilhører den siden du nå står på, så ved klikk på kort-lenken havner du her..)

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1