Hopp til hovedinnhold

Forhåndsvisning

Når man redigerer sider i museum24 forsøker forhåndsvningen å fortløpende vise hvordan siden man jobber med ser ut. Dette gjelder både vanlige sider(artikler) og forsider.

Tips og triks

  • klikk på et bilde, avsnitt eller liknende i forhåndsvisning for å åpne korresponderende modul i editor til venstre.
  • klikke i modul (header) editor til venstre for å "scrolle" til omtrent riktig korresponderende sted i forhåndsvisningen til høyre.
  • Forhåndsvisning i ulike skjermstørrelser kan aktiviseres via knapper nederst til venstre i forhåndsvisningsvinduet.
  • Klikke på "Øyet" i sideeditorens header for å åpne den faktisk siden i portalen i et nytt vindu.
  • 1/1
    Forhåndsvisningen viser umiddelbart alle endringer man foretar i editoren til venstre. Husk å "lagre" endringer via knapp øverst til høyre. For hver langring vil det tas vare på en "revisjon" av siden som man potensielt sett kan hente frem igjen senere.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1