Forhåndsvisning

Når man redigerer sider i museum24 forsøker forhåndsvningen å fortløpende vise hvordan siden man jobber med ser ut. Dette gjelder både vanlige sider(artikler) og forsider.

Tips og triks

  • klikk på et bilde, avsnitt eller liknende i forhåndsvisning for å åpne korresponderende modul i editor til venstre.
  • klikke i modul (header) editor til venstre for å "scrolle" til omtrent riktig korresponderende sted i forhåndsvisningen til høyre.
  • Forhåndsvisning i ulike skjermstørrelser kan aktiviseres via knapper nederst til venstre i forhåndsvisningsvinduet.
  • Klikke på "Øyet" i sideeditorens header for å åpne den faktisk siden i portalen i et nytt vindu.
  • Forhåndsvisningen viser umiddelbart alle endringer man foretar i editoren til venstre. Husk å "lagre" endringer via knapp øverst til høyre. For hver langring vil det tas vare på en "revisjon" av siden som man potensielt sett kan hente frem igjen senere.
    Forhåndsvisningen viser umiddelbart alle endringer man foretar i editoren til venstre. Husk å "lagre" endringer via knapp øverst til høyre. For hver langring vil det tas vare på en "revisjon" av siden som man potensielt sett kan hente frem igjen senere.