Hopp til hovedinnhold

Funn fra prosessene

Mål

 • Museene har i stor grad identiske virksomhetsmål der profilering av museet, informasjon om praktiske forhold, formidling av kunnskap og faglig innhold, informasjon om utstillinger og arrangementer og salg er gjengangere. Det er imidlertid variasjon i prioritereringene:
 • Variasjonen ligger eksempelvis i forskningsfokus og formidling til spesielle grupper
 • Dette er nært knyttet til virksomhetsstrategien til det enkelte museum
 • ​De enkelte museenes virksomhetsmål vil være førende for hvordan innholdet prioriteres.

Løsningen må kunne:

 • Bidra til at museene når sine strategiske mål innenfor de fire F ´ene:​
  • Forvaltning, Forskning, Formidling, Fornying.
 • Støtte opp om og være et virkemiddel for museene i å ivareta sin samfunnsrolle
 • Imøtekomme brukerbehovene til museenes målgrupper
 • Være robust og fleksibel
 • Oppnå stordriftsfordeler ved forvaltning og videreutvikling av løsningen
 • På sikt, bør det kunne legge til rette for tilgjengeliggjøring av en felles løsning for museumssektoren. 

Innhold

De ulike museene har behov for å prioritere innhold ulikt, basert på:

 • ​Museets  størrelse
 • Aktivitetsnivå (mange aktiviteter vs. få/ingen aktiviteter)
 • Ressurser tilgjengelig for publisering (innholdsproduksjon)
 • Markedsføringsaktiviteter
 • Besøksvolum og evt. billetteringsrutiner (bookingløsninger)
 • Dybde og detaljnivå på innholdet som tilbys

Målgrupper

Målgruppene er i store trekk like, men prioriteres ulikt. Variasjonen ligger i eksempelvis:

 • Andel av utenlandske turister
 • Målgrupper med behov for skreddersøm knyttet til besøk, for eksempel skoler, reiseliv,
 • Grad av forskningsfokus

Målgruppene som ble prioritert av prosjektgruppen er som følger:

 • Besøkende ​familier
 • Besøkende aleneforeldre
 • Tilreisende utenlandsk turist
 • Forskeren (som intern og ekstern forsker)
 • Læreren
 • Amatørforskeren
 • Reiselivs- og arrangementskoordinator
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1