Hopp til hovedinnhold

Forprosjekt

Tidlig 2014 ble det gjennomført et forprosjekt som hadde som formål å fremstille et beslutningsgrunnlag for hvilken retning en felles webløsning skulle ta.

Arbeidet med forprosjektet tok form som en demokratisk prosess mellom eiermuseene, og ble gjennomført gjennom en rekke arbeidsmøter i perioden januar til mars 2014. Dette dannet grunnlaget for et konsept basert på brukerbehov og virksomhetsmål hos deltagende museer.

Prosess

Prosjektet begynte med en kartlegging av erfaringer fra de løsningen som på den tiden var virksomme og med en definering av målgruppene. Målgruppene har stått sentralt og har gitt grunnlag for utvikling av personas og scenarier. Deretter ble det utviklet «reisekart/brukerferd». På bakgrunn av dette ble ulike løsningsrom utforsket gjennom en konseptutvikling.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1