Grunnleggende prinsipper for konseptet

Det ble utarbeidet et sett grunnleggende prinsipper for konseptet.

  • For å skape fleksible løsninger, bygges plattformen opp ved hjelp av moduler som kan kombineres på ulike måter for å kunne tilpasses individuelle behov
  • Det er et behov for å fremstå med ulikt grafisk uttrykk. For å støtte opp om dette behovet skal museene selv kunne styre deler av utseendet fritt
  • Ved å kombinere modulene på ulike måter, samt tilpasse utseende på disse, vil det være mulig å skape sitt egne grafiske uttrykk
  • Det er et behov for å standardisere visse moduler. Eksempler på dette er kalender, bookingløsninger og lignende. Det er likevel et behov for å tilby modulene i ulike varianter for å dekke individuelle behov
  • Det må være mulig å skille på i hvilken grad de ulike sidene kan tilpasses. Forsider vil f. eks ha større behov for individuelt uttrykk enn det temasider har
  • En standardisering av plattformen legger til rette for utveksling av innhold på tvers av museene slik at det er mulig å lage emne- og regionssider som samler og viser innhold fra flere museer.