Hva er kort?

I museum24 kan man lage kort som vil fungere som klikkbare estetiske innganger til sider på nettstedet. Tanken med dette er å trekke frem høydepunkter og annen viktig informasjon som navigerbare/fristende innganger for sluttbruker. Dette er et alternativ til å lenke til sider via vanlige tekstbaserte "lenker".

Visste du at?

  • Hvis du endrer et kort, vil disse endringene reflekteres alle steder hvor kortet er i bruk
  • Kort med påført dato/hendelse vil danne grunnlaget for museum24 kalendere.
  • Kort kan kobles mot steder. Kort med steder (som igjen har geokoordinater) kan  presenteres på kart.
  • Man kan bruke "skins" (farger) i henhold til sin profil på kortene.
  • Kort = Klikkbar lenke/inngang til side utformet med bilde, tittel, tekst.
  • Tekstmodul: Liknende design som kort, men brukt som "faktabokser el." på artikler, slik som denne du leser nå. Peker ikke videre til noe annet, men kan ha en lenkeliste inni seg.

Opprette og forvalte kort

Har man en artikkel som omhandler et f.eks et spisested på museet, er dette sikkert noe man ønsker å trekke frem i ulike andre sammenhenger. Man kan da lage et kort på "spisestedartikkelen" hvilket er en slags minirepresentasjon av selve artikkelen. Her kan  man typisk vinkle tittel, bilde og beskrivelse på en slik måte at gjør bruker nygjerrig. Kortet både opprettes og forvaltes på den siden det omtaler (eies av/ linker til).

En og samme side kan ha flere kort som gjør det mulig å "reklamere" for siden på ulike måter, for ulike målgrupper, eller mer ulike temaer som siden omtaler. 

NB! Kortene som man ser en forhåndsvisning av nede i høyre hjørne i forhåndsvisninger, vil ikke vises sammen med denne artikkelen, slik som i forhåndsvisningen, for en sluttbruker. De er snarere tenkt som noe man skal trekke frem på andre sider på nettstedet via såkalte kortmoduler.

Kortene bør også påføres en  korttype, slik at gjenfinning blir lettere. Videre skaper dette også muligheter for automatiske søk/uttrekk av kort. (Se egen sak kommer).

  • 1/1

Bruke/vise kort

Det neste skjermbildet, viser at kortet er "plukket" inn i en "kortmodul" på en annen side (Besøk oss) og på denne måten skaper en lenke inn til siden som omtaler spisestedet. I eksemplet har kortet en litt annen vinkling enn selve artikkelen som omtaler spisestedet; Sulten?

Man kunne også sett for seg f.eks en vinkling der man reklamerer for "Vi har barnemeny" slik at man også hadde et kort å trekke frem på sider som omhandler tilbud for barn.


  • 1/1

Gjenfinne kort

Hvis man vil endre på et kort, kan man enten gjenfinne dette via siden som kortet eies av (linker til), eller via søk under området "Kort" i museum24 klienten. 

Gjenfinning er også relevant når man skal finne kort for å legge disse inn i kortmoduler. (Se egen sak)