Hopp til hovedinnhold

Hva er kort?

I Museum24 kan man lage kort som vil fungere som klikkbare innganger/lenker til sider på nettstedet. Formålet med dette er å trekke frem høydepunkter og annen viktig informasjon som innganger for sluttbruker. Dette er et mer visuelt alternativ til å lenke til sider via vanlige tekstbaserte "lenker".

Viktige egenskaper ved kort

 • Kort opprettes på den siden det skal lenke til! Deretter kan det brukes/vises på andre sider for å skape en vei videre.
 • Kort består av bilde/media, tittel, kort tekst og evnt metadata (sted, tid) og de blir brukt som "lenker" på andre sider enn den kortet peker til.
 • Kort bør ha så lite tekst som mulig. Siden kortet lenker til kan til gjengjeld inneholde omfattende informasjon.
 • Kort kan gjenbrukes. Dvs at et kort kan trekkes frem i mange kortmoduler (på ulike sider) og også på tvers av nettsteder.
 • Kortmoduler er en modul som kan vise et eller flere kort og som skaper klikkbare veier videre. Konseptuelt likt som en lenkeliste, bare at det viser kort!
 • Hvis du endrer et kort, vil disse endringene reflekteres alle steder hvor kortet vises (kortmoduler og kalendere)
 • Det er mulig å overstyre noen av kortets innstillinger/tekster direkte i den kortmodulen kortet trekkes frem i.
 • Kort med påført dato/hendelse vil danne grunnlaget for Museum24s kalendere.
 • Kort kan kobles mot steder. Kort med steder (som igjen har geokoordinater) kan  presenteres på kart.
 • Man kan påføre  "skins" (farger) i henhold til sin profil på kortene.
 • Kort kan også vises som en faktaboks på den siden de tilhører/lenker til, dersom det plasseres i en innholdsseksjon.
 • Tekstmoduler kan ha et liknende design som kort ved at de vises som "Teksbokser med bakgrunn", men dette er da ikke "kort" teknisk sett. Dette er bare en måte å vise innhold på  (slik som denne boksen her er et eksempel på). 

Opprette og forvalte kort

Kort opprettes og forvaltes normalt sett på den siden som kortet representerer (skal lenke til).  Dette gjøres i en egen kortseksjon  som ligger nederst i sideedtioren. Normalt sett vises aldri et kort på den siden det tilhører / lenker til, men trekkes i stedet frem på andre sider for å skape innganger.  MERK Dersom et kort flyttes til artikkelens innholdsseksjon eller opprettes direkte i denne som en "Kort/Faktaboks" vil kortet fungere både som en lenke inn (fra andre steder) og en synlig faktaboks på siden som det bor på. Mer om det kan du lese her

Har man f.eks en side som omhandler et spisested på museet,  så kan man lage et kort på "spisested-siden" hvilket er en slags minirepresentasjon av selve siden. På kortet kan man forfatte tittel, bilde og beskrivelse på en slik måte at gjør bruker nysgjerrig.  Som regel holder det å lage et kort for å beskrive inngang til en side, men det er mulig å knytte flere kort til en side, f.eks om man vil skape litt ulike innganger inn til en og samme side. 

Kortene bør også påføres en  kategorikorttype, slik at gjenfinning blir lettere. Videre skaper dette også muligheter for automatiske søk/uttrekk av kort. Kalendere fungerer f.eks oftest på den måte at de henter ut kort av kategorien "arrangement" (eller liknende).

Når man har opprettet et kort på en side, kan dette brukes igjen og igjen i kortmoduler på andre sider og sågar på andre nettsteder. Se lenger ned.

 • 1/1
  Et kort er en mini-variant av den siden som kortet skal promotere og lenke til. En side kan ha mange kort som promoterer siden å ulike måter. Men kortene trekkes som regel frem på andre sider via kortmoduler, for å skape veier videre.

Flytter du dette kortet opp i innholdsseksjon vil det vises på denne artikkelen i tillegg til at det kan brukes som en lenke inn hit fra andre steder.

Bruke/vise kort

En hver Museum24 side kan vise veier videre til andre sider. Dersom slike innganger skal vise "kort" så brukes "kortmoduler" til dette. Kortmoduler kan vise mange kort på ulike måter.

I kortmoduler kan man plukke inn kort manuelt eller man kan sette opp et regelsett som automatisk henter ut kort. 

Skjermbildet nedenfor viser bl.a et kort som representerer spisested-siden og som er  "plukket" inn i en "kortmodul" på en annen side (Besøk oss) og på denne måten skaper en lenke inn til siden som omtaler spisestedet. I eksemplet har kortet en litt annen vinkling (tittel, tekst) enn selve artikkelen som omtaler spisestedet.

Man kunne også sett for seg f.eks en vinkling der man reklamerer for "Vi har barnemeny" slik at man også hadde et kort å trekke frem på sider som omhandler tilbud for barn. Når man først har laget "kort" kan disse pukkes inn i kortmoduler på utallige andre sider, eller kan fremkomme i kortmoduler som automatisk søker frem kort av visse typer.

Det er også mulig å opprette kort via kortmoduler, og deretter si noe om hvilken side kortet skal lenke til. Så snart man har knyttet kortet til en side på denne måten,  vil man også gjenfinne det i kortseksjonen på den siden det lenker til, akkurat som om det var opprettet der. 

 • 1/1
  I kortmoduler kan man legge til mange kort for å skape veier videre. Kortene vil fremstå litt ulikt avhengig av skjermstørrelser og innstillinger både i kortmodul og pr. kort.

Gjenfinne kort

Hvis man vil endre på et kort, kan man enten gjenfinne dette via siden som kortet eies av (linker til), eller via søk under området "Kort" i administrasjonsklienten.

Gjenfinning er også relevant når man skal finne kort for å legge disse inn i kortmoduler. Da brukes sidepanelet som man får opp i sideeditoren, for å søke frem og legge til kort.

På sider som viser kort (kortmoduler) kan man også klikke seg inn på kortene (i en egen korteditor) eller inn på den siden kortet lenker til, for å gjøre endringer. Viktig å merke seg at en endring på et kort vil fanges opp alle steder kortet vises. Ønsker man kun endringer som skal være lokale, så er det mulig å overstyre noen av kortets innstillinger og info i kontekst av der det er i bruk. Dette gjøres ved å klikke på kortets tittel i en kortmodul og evnt legge inn lokale tekster og innstillinger. 

Se flere eksempler på hvordan kort vises via kortmoduler

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1