Kort som lenke og faktaboks

Opprinnelig ble aldri kort vist på den siden det tilhørte/representerer, kun på sider som trakk frem kortet via kortmodulen, der det da ville fungere som en lenke inn til siden som kortet tilhører.

Men kortet kan være bærer av metadata (sted, tid) som man også bør vise på siden som kortet representerer. Dette kan fremkomme i metadatamodul eller i brødtekst, men det er også mulig å vise kortet på nytt på siden som det representerer.

Dette kan man få til ved å opprette kortet i en innholdsseksjon via knappen "Kort/faktaboks" eller simpelten ved å flytte et kort fra kortseksjon og opp til en innholdsseksjon via pil opp.

Kortet vil da tjene to formål;

  • Det vil fremdeles kunne vises i kortmoduler og fungere som en lenke inn til siden som kortet representerer.
  • Det vil i tillegg kunne vises som en faktaboks på siden det representerer. Man kan da sågar legge inn litt mer eller annen informasjon (i kortets faktaboks-fane) slik at kortet fremstår noe annerledes når det fungerer som en faktaboks.​

Når kortet vises som en faktaboks på "sin" side, så kan man gjøre en del innstillinger knyttet til hvordan tekst og bilde skal vises i forhold til hverandre, eller man kan venstre/høyrestille faktaboksen i forhold til øvrig tekst på siden.

Nedenfor vises en kort/faktaboks i en innholdsseksjon. Og lenger ned ser man hvordan kortet vil se ut om det vises via en kortmodul på en annen side.

Dette er et kort / faktaboks

Man kan angi en del egne tekster i en kort-fakta/kontakt fane i kortet, som vil trekkes frem kun når kortet vises som en faktaboks. Når kortet trekkes frem i kortmoduler (som en lenke) vil kortets vanlige tittel og beskrivelse vises.


Tid og sted
Lillehammer 5. februar 2022 kl. 12.00
  • Kort kan opprettes eller flyttes til en innholdsseksjon og de vil da kunne vises som innhold/faktaboks på den siden som de ellers (fra kortmoduler) lenker til. (Foto/Photo)
    1/1
    Kort kan opprettes eller flyttes til en innholdsseksjon og de vil da kunne vises som innhold/faktaboks på den siden som de ellers (fra kortmoduler) lenker til.

Kort vist via kortmodul

Hvis kortet trekkes frem i en kortmodul på en annen side vil det typisk kunne se slik ut og det vil da peke til siden det representere. Altså være en "lenke".

PS!

Faktabokser på en side, kan også lages som rene tekstmoduler gjort om til en tekstboks med bakgrunn, hvorpå man så kan sette en farge og gjøre diverse andre innstillinger.