Hopp til hovedinnhold

Kort som lenke og faktaboks

Kort skaper normalt sett en lenke (via kalender eller kortmoduler) inn til en artikkel og vises som oftest ikke på den artikkelen man havner på, og som kortet tilhører.

Men i og med at kortet har fått påført noe tids og stedsdata så er det trolig ønskelig å vise tilsvarende data også på landingssiden.  Dette kan fremkomme i metadatamodul eller i brødtekst, men det er også mulig å vise kortet, men da som en faktaboks, på den siden som kortet tilhører (og lenker inn til).

Det er to måter å få til dette på;

  • Flytt et kort fra "kort-seksjon" (nederst i artikkeleditor) og opp til en innholdsseksjon, ved hjelp av piler
  • Eller opprett kortet direkte i innholdsseksjon ved hjelp av "Kort/Faktaboks" modulen. 

Kortet vil da tjene to formål:

  • Det vil fremdeles kunne vises i kortmoduler og fungere som en lenke inn til siden som kortet representerer.
  • Det vil i tillegg kunne vises som en faktaboks på siden det representerer. Man kan da sågar legge inn litt mer eller annen informasjon (i kortets faktaboks-fane) slik at kortet fremstår noe annerledes når det fungerer som en faktaboks.​ Man kan da også stille inn hvordan bildet og tekst skal stå i forhold til hverandre, eller sågar venstre/høyrestille kortet i forhold til teksten på siden. Akkurat disse innstillingene vil kun gjelde når kortet vises som en faktaboks, mens kortet i andre tilfeller (kortmoduler og kalender) vil vises i henhold til innstillinger gjort i de modulene som kortet trekkes frem i.


Man kan også lage "faktabokser" ved hjelp av vanlige brødtekstmoduler, men man får da ikke utnyttet data som allerede er lagt inn på "kort" på samme måte.

Nedenfor vises en kort/faktaboks i en innholdsseksjon. Og lenger ned ser man hvordan kortet vil se ut om det vises via en kortmodul på en annen side.

Dette er et kort / faktaboks

Man kan angi en del egne tekster i en kort-fakta/kontakt fane i kortet, som vil trekkes frem kun når kortet vises som en faktaboks. Når kortet trekkes frem i kortmoduler (som en lenke) vil kortets vanlige tittel og beskrivelse vises.

Lillehammer
5. februar 2022 kl. 12.00
  • 1/1
    Kort kan opprettes eller flyttes til en innholdsseksjon og de vil da kunne vises som innhold/faktaboks på den siden som de ellers (fra kortmoduler) lenker til.

Kort vist via kortmodul

Hvis kortet trekkes frem i en kortmodul på en annen side vil det typisk kunne se slik ut og det vil da peke til siden det representere. Altså være en "lenke".

PS!

Faktabokser på en side, kan også lages som rene tekstmoduler gjort om til en tekstboks med bakgrunn, hvorpå man så kan sette en farge og gjøre diverse andre innstillinger.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1