Kortmoduler; Hva er det og hva kan det brukes til?

Kortmodulen er en modul som presenterer x antall kort som klikkbare lenker. Det er en litt mer avansert form for en lenkeliste.

Kortmodul er ikke det samme som et kort! Snarere er det kortmodulene som viser kort som innganger til de sidene som kortene tilhører og peker til.

I kortmoduler kan man redaksjonelt plukke inn X antall kort manuelt, eller man kan sette opp set søk/regelsett som automatisk fyller en kortmodul med kort.

Merk at kort altså normalt sett er lenker til andre sider og at disse da må opprettes som en del av den siden de lenker til. Først når dette er gjort og det eksisterer kort kan man begynne å trekke dem frem i kotmoduler.

Kortmoduler (en eller flere) plasseres på enhver side hvor man ønsker å skape veier videre for sluttbruker. Dette kan være sentrale sider (seksjoner) høyt i strukturen eller på en vanlig side der man vil skape mersalg/veier-videre f.eks nederst. Hver kortmodul kan vise mange kort, så eneste grunn til å legge inn flere kortmoduler på en side er om man vil trekke frem ulike samlinger av kort på ulike steder på siden.

Kort representerer siden de peker til og vil gjerne ha en "kategori" påført seg som sier noe om hva denne siden er.  F.eks kan en slik kategori være "utstilling" og viser man da x antall kort av type "utstilling" i en kortmodul, så har man da lagt innganger til utstilliger.

 Man kan blande ulike type kort i en kortmodul, og man kan styre rekkefølge og en rekke andre innstillinger som har noe  si for hvordan det hele kommer til å fremstå!

Eksempler kommer: