Rikerere formidling

Promotering av tjenester, tilbud, samlinger, arrangementer!

Via vanlige artikler og de utallige mulighetene man får ved å kombinere seksjoner og moduler kan man allerede skape  spennende  og variert innhold gjennom løsningen. 

Men i tillegg til dette  utvikler vi i 2019-20 en løsning der man kan skape kanskje enda mer spennende formidling. Målsetningen med dette er  å tilfføre løsningen en ny spennende formidlingsform som kan brukes til stort eller smått. Dette er innført på en slik måte at det å arbeide med slike sider redaksjonelt sett blir omtrent som å jobbe med vanlige side.

Mer om dette samt eksempler finner du i det følgende:

Andre eksempler:

Tertitten!

(Eksempel)

Jente som padler kano i Øyerendelta

Fetsund lenser

Hele banneret er klikbart her

Diverse testing

Innganger til DM

Annet

Andre virkemidler som kan være aktuelle

  • Effekter på tekst og knapper
  • Mer kontroll på tekststørrelser, farger..
  • Videoscroll
  • ​Grafiske komponenter : grafer ol.
  • Snap-slides
  • Innholdsfortegnelse / internmenyer / navigasjon oppover nedover
  • Forenklinger redaksjonelt
  • Knytte flere saker sammen til en serie (felles meny)