Hopp til hovedinnhold

Landskap 4:3

4 bredde: 3 høyde

Vi tar utgangspunkt i dette bildet som er landskap 4:3, et relativt vanlig format, og kikker litt på hvordan det vil kunne fremstå sett gjennom diverse ulike moduler og med en del typiske innstillinger..  Ett annet vanlig lanskapsformat ville kunne være 16:9.

Det følger mange eksempler nedover på siden. Kikk gjerne på siden på mobiltelefon eller lag et smalt nettleservindu på din PC for å få en følelse av hvordan ting fremstår også på mobil!

Mediamodul/Tekstmodul

Uten spesielle innstillinger vil enhver media- eller tekstmodul vise bildet i sin helhet. Slik vil det da se ut:

 • 1/1

Innstillinger i mediamodulen

I  mediamodulen kan man vise bildene i sitt opprinnelige format, eller man kan vise dem inn i en "ramme" (grids eller slideshows) med et gitt rammeformat (16:9, 4:3,1:1,3:4 etc.) og videre si noe om hvordan bildene skal fylle rammen, for å få til en best mulig visning. Generelt gir det best resultat om man har enhetlige formater på alle bilder som f.eks inngår i et slideshow, men det er ikke noe krav.

Vi ser i det følgende noen eksempler på hvordan 4:3 landskapet vårt fremstår i mediamodul med litt ulike innstilinger på "ramme" og bildeformat (hvordan det skal fylle ut rammen). Normalt sett vil det legges flere bilder inn i slideshow-visningen som er benyttet under, men her er kun et bilde vist pr. slideshow:

Media: slideshow: 4:3

4:3 bilde sentrert i 4:3 ramme, men kunne også vært satt til utfallende/ utfallende i høyde/bredde uten å miste noe informasjon.

 • 1/1

Media: slideshow: 16:9

4:3 bilde sentrert i 16:9 ramme. Nå vil det være avgjørende hvordan bildet fyller rammen for hvorvidt hele bildet kan vises.

 • 1/1

Media: slideshow: 16:9

4:3 bilde utfallende i 16:9 ramme. Noe av bildet vil nå være kuttet bort.

 • 1/1

Media: slideshow: 16:9

4:3 bilde som fyller høyden i 16:9 ramme. Hele bildet vises.

 • 1/1

Slideshow med 4:3 og 3:4 bilder

Kombinasjon av liggende og stående formater.. Her kan du slide mellom to bilder.

 • 1/2
 • 2/2

Slideshow med 4:3 og 3:4 bilder i 16:9 ramme:

Kombinasjon av liggende og stående formater.. Her med innstilling om at bildene skal fylle rammen.

 • 1/2
 • 2/2

Slideshow med 4:3 og 3:4 bilder i 3:4 ramme:

Kombinasjon av liggende og stående formater.. Her med innstilling om at bildene skal fylle rammen.

 • 1/2
 • 2/2

Eksemplene ovenfor utgjør bare et lite utvalg av alle innstillingsmuligheter som mediamodulen åpner opp for.  Mange av prinsippene som er vist her vil også gjelde når bilder vises i et "grid" el.  Uansett vil man via mediamodulen ha gode muligheter for å vise bildene på gode måter, og i sin helhet om man ønsker dette.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1