Mediagalleri

I m24 kan man laste inn bilder, animasjoner, lyd, video og dokumenter i et mediagalleri som tilhører hver enkelt nettsted. Mediaelementene kan påføres stikkord, bildetekster, fotograf, lisenser osv. Media som ligger i mediagalleriet kan benyttes på en rekke ulike måter i løsningen, og gang på gang.

Ulike nettsteder kan igjen dele mediagalleriene sine med hverandre.  I tillegg har man tilgang til bilder som vises på DigitaltMuseum.no og mulighet for å integrere egen  DAM*-løsning (om man har dette)

*Digital Assets Management

Opplastingskvalitet

Ved visning av bilder/video så vil Museum24 hente ut nedskalerte (lettere) versjoner av originalfilen. For at bilder skal  kunne brukes til "stort og smått" bør de lastes inn i mediagallert i høy kvalitet, gjerne slik de kommer ut av kamera. Dersom man har lastet inn et original-bilde på f.eks 5MB, så vil m24 vise versjoner av dette som kan ligge i området 10KB-300KB på nettsidene, avhengig av hvilken fysisk størrelse det hentes ut i. Den fysiske størrelsen bildet hentes ut i vil variere avhengig av om bildet skal f.eks vises som en liten "thumb-nail" i en liste eller om det vises stort i fullskjermsvisning. 

Pr 2021 så hentes aldri større versjon enn 1200pixler bredde ved visning. Denne størrelsen brukes i f.eks store bannere, fullskjermsvisnng, bakgrunner i introseksjoner. Dersom bilder potensielt skal vises i noen av disse sammenhengene bør det ikke være smalere enn 1200px (eller lavere enn 1200px for portretter) når det lastes inn i mediagalleriet. Det er bedre om det er større..  For i fremtiden kan det være aktuelt å hente ut enda større versjoner av bildene, da 1200px allerede er litt i underkant i en del sammenhenger.

Bildeformater/ratio

 ..forhold mellom høyde/bredde mm.

Det er en rekke moduler i Museum24 som er i stand til å vise et eller flere bilder. Hvordan bilder fremstår vil avhenge både av hvilke moduler de er publisert via, innstillinger gjort i disse modulene samt sluttbrukers skjermstørrelse.

 • Mediamoduler
  • Viser x antall bilder i liste, grid, slideshow, sammenlikning etc og har overgang til "fullscreen"-visning. Vil i de aller fleste tilfeller ikke kutte bort noe fra bildene, med mindre man gjør innstillinger i et (slideshow f.eks) som gjør medfører at så skjer.
 • Alle tekstmoduler (brøtekst mf.)
  • Disse viser som regel ett bilde i sin helhet plassert over tekst, eller til høyre/venstre for tekst. Dersom tekstmodul vises som en "Boks med bakgrunn" kan man velge blant diverse oppsett for bilde versus tekst som i flere tilfeller kan medføre at deler av bildet kan bli kuttet. Man har da mulighet til å sette et fokuspunkt på bildet for å sikre at sentral informasjon ikke kuttes.
 • Forsidemoduler/bannere  (Rutenett)
  • Her kan bildet være satt som en bakgrunn eller stå over/under/venstre/høyre for tekst. Modulene kan ha 8 ulike størrelser kombinert med 5-6 ulike måter å plassere bildet på, hvilket vil ha stor betydning for hvordan bildet fremstår (om noe må kuttes eller ikke) på alle skjermflater. Ved å sette fokuspunkt på bildet kan man sikre at f.eks et ansikt alltid er i senter og ikke kuttes.
 • Kort

  • Bilder vil normalt sett vises i sin helhet øverst i et kort, med mindre det er gjort ting i museets eget design for å sikre f.eks en fast høyde på alle kort. I slike tilfeller vil bilder (spesielt de i portrett) bli kuttet.
 • Introseksjoner (bakgrunner)​
  • Her brukes gjerne bilder som heldekkende bakgunner i et helt skjermbilde.  Et skjermbilde er av naturlige årsaker ofte mer stående på mobil enn på desktop, hvilket medfører at når et og samme bilde benyttes i begge tilfeller så vil kutting normalt sett skje. Det er mulig å stille inn at bildene ikke skal kuttes hvilket da vil resultere i at det vises i sin helhet og overflødig plass på skjermen fylles da av en farge.


Hvordan bildet vises av de ulike modulene vil  avhenge av innstillinger man gjør i den enkelte modul og hvilken skjermstørrelse sluttbruker har.

Et hvilket som helst format av portrett eller landskap vil potensielt sett kunne vises i sin helhet gjennom m24-nettsider, typisk via mediamodulen. De mest vanlige og anvendelige formatene (dimensjoner) er nok landskap: 4:3 og 16:9 (typisk mobilkamera) eller portrett: 3:4 og 9:16    (bredde : høyde)

I visse modul- og/eller skjerm-størrelser vil deler av bildene kunne vil kuttes bort ved visning. I slike tilfeller har man alltid mulighet til å velge et "fokuspunkt" på bildet som skal være i senter, når noe må kuttes.  Mange av modulene har også diverse innstillinger som vil påvirke hvordan bilder kuttes eller om  de skal kuttes i det hele tatt.

I det følgende ser vi på noen typiske bildeformater og hvordan de vil fremstå sett gjennom en del vanlige komponenter og i en del vanlige innstillinger i disse.