Mediagalleri

I m24 kan man laste inn bilder, animasjoner, lyd, video og dokumenter i et mediagalleri som tilhører hver enkelt nettsted. Mediaelementene kan påføres stikkord, bildetekster, fotograf, lisenser osv. Media som ligger i mediagalleriet kan benyttes på en rekke ulike måter i løsningen, og gang på gang.

Ulike nettsteder kan igjen dele mediagalleriene sine med hverandre.  I tillegg har man tilgang til bilder som vises på DigitaltMuseum.no og mulighet for å integrere egen  DAM*-løsning (om man har dette)

Ved visning av bilder/video så vil museum24 normalt hente ut nedskalerte versjoner av originalfilen. For bilder vil det variere litt hvilke størrelse som hentes ut avhengig av valgt visningsform.

*Digital Assets Management

Bildeformater mm.

Det er en rekke moduler i museum24 som er i stand til å vise et eller flere bilder. 

  • Mediamoduler
  • Alle tekstmoduler
  • Forsidemoduler/bannere
  • Kort
  • Seksjonsintroseksjoner (bakgrunner)​

Hvordan bildet vises av de ulike modulene vil igjen avhenge av innstillinger man gjør i den enkelte modul.

Et hvilket som helst format av portrett eller landskap vil potensielt sett kunne vises i sin helhet gjennom m24-nettsider. De mest vanlige og anvendelige formatene (dimensjoner) er nok landskap: 4:3 og 16:9 (typisk mobilkamera) eller portrett: 3:4.

I visse modul- og/eller skjerm-størrelser vil deler av bildene kunne bil kuttet bort ved visning. I slike tilfeller har man alltid mulighet til å velge et "fokuspunkt" på bildet som skal være i senter, når noe må kuttes.  Mange av modulene har også diverse innstillinger som vil påvirke hvordan bilder kuttes eller om  de skal kuttes i det hele tatt.

I det følgende ser vi på noen typiske bildeformater og hvordan de vil fremstå sett gjennom en del vanlige komponenter og i en del vanlige innstillinger i disse.

Se også: