Hopp til hovedinnhold

Organisering av nettstedet

Museum24-nettsteder organiseres "tradisjonelt" som et sidetre. Hvordan man bygger opp dette er fritt opp til hvert nettsted. Merk at sidetreet ikke trenger å bygges opp likt som menyene på nettstedet, da menyen settes opp helt uavhengig av dette.

Sidetreoppbygningen er kanskje først og fremst viktig for å holde intern orden på nettstedet. Dette handler blant annet om at det bør være enkelt/mulig å gjenfinne sider redaksjonelt. Gjenfinning av sider er relevant når man skal inn og redigere en side, men også svært ofte når man skal lage linker videre til en eller flere sider fra en annen side.

For sluttbruker er sidetreet kun relevant i forhold til navigasjonssti (ikke alle nettedene har dette) som reflekterer hvor en side befinner seg i strukturen og gir sluttbruker en mulighet til å orientere seg / navigere via dette.

Oppette sider på ønsket sted i struktur

Det er et par ulike måter å gå frem på når man skal lage en ny side. En metode er å stå under "Innhold" på nettstedet. Navigere i sidetreet til venstre og så bruke tilgjengelige knapp / lenke(r) for å opprette nye sider. I 99% av tilfellene oppretter man en vanlig side (artikkel), men det er også mulig via nedtrekk i Ny side knapp å opprette en ny "forside".  Forsider skiller seg litt fra vanlige artkler. (Se egen sak om dette (kommer))

  • 1/1
    Man kan lage en ny sde på ønsket nivå ved å navigere i sidetreet til venstre og så lage ny side via knapp for dette over sideoversikten, eller lenke innunder hver enkelt side i sideoversikten.

Alternativt kan man opprette sider direkte via nedtrekksmenyer i navigasjonssti øverst i sideeditoren. Dette er gjerne mer effektivt enn å navigere tilbake til "innhold" dersom man jobber med å lage flere sider i "en" operasjon. Man kan da lage sider under den man står på eller ved å klikke lenger opp i navigasjonsstien; lage sider på samme nivå eller nivåer lenger opp.

  • 1/1
    Det er også mulig å lage ny side direkte fra sideredigeringen f.eks under den siden man jobber med eller på samme nivå.

Aspekter rundt nettstedsstruktur som det jobbes med:

For veldig store nettsteder kan organisering og gjenfinning via et sidetre være litt begrensende. Så man kan se for seg at større nettsteder trenger en mer "flat" tilnærming til gjenfinning av sider, der aspekter som sidetype, plassering i struktur, stikkord/metadata, eier (mine sider, dine sider), favoritter ol. er bedre mekanismer for å gjenfinne sider, enn gjenfinning ved å åpne/lukke sidetrær.

Vi ser også på det å kunne gå fra en side i sluttportal og direkte inn til editor for denne siden.