hero-banner: large-medium, large eller XL

Starte siden med en stor banner

Kan inneholde media, film, tekst, knapper. Kan dekke hele høyden og bredden eller begrenses. Kan også vises som en horisontal karusell (flere bannere).

Stor banner øverst?

Hvis du vil starte siden med en stor banner, må du legge inn en "Rutenett"-seksjon på siden og så plassere denne øverst ved hjelp av pilene.  Videre må du legge inn en "banner" i den øverste rutenettseksjonen og sette dette bannere til størrelsen  l-m, l eller xl. Alle disse størrelsene dekker hele bredden til seksjonen. XL dekker i tillegg hele høyde på skjermen, om man ønsker dette.

Ønsker man i tillegg at banneret skal være 100% utfallende uansett hvor bred sluttbruker har nettsleseren sin, kan man stille inn Full (100%) bredde på rutenettseksjonen.  Legger man flere bannere i rutenettseksjonen kan man gjøre den om til en "karusell"  via innstillingsmuligheter i rutenettseksjonen, eller de kan komme etter hverandre (man kan da aktivere "neste"-piler i hver enkelt banner).

Etter hovedbanneret kan man legge inn x antall andre seksjoner slik som dette eksemplet her viser. Se skjermbilde av seksjonsstrukturen nederst.

Etrutenettblir det først i en rutenettseksjon dersom man legger flere bannere inn der med mindre størrelsesinnstillinger slik som f.eks nedenfor:

Så kanskje et rutenett?

..og deretter en innholdseksjon?

Rutenett

blir det først

med flere bannere

Strukturell oppbygning..

..i sideeditoren:

  •  (Foto/Photo)
    1/1