Hopp til hovedinnhold

Kan inneholde media, film, tekst, knapper. Kan dekke hele høyden og bredden eller begrenses. Kan også vises som en horisontal karusell (flere bannere).

Stor banner øverst?

Hvis du vil starte siden med en stor banner, må du legge inn en "Rutenett"-seksjon på siden og så plassere denne øverst ved hjelp av pilene.  Videre må du legge inn en "banner" i den øverste rutenettseksjonen og sette dette bannere til størrelsen  l-m, l eller xl. Alle disse størrelsene dekker hele bredden til seksjonen. XL dekker i tillegg hele høyde på skjermen, om man ønsker dette.

Ønsker man i tillegg at banneret skal være 100% utfallende uansett hvor bred sluttbruker har nettsleseren sin, kan man stille inn Full (100%) bredde på rutenettseksjonen.  Legger man flere bannere i rutenettseksjonen kan man gjøre den om til en "karusell"  via innstillingsmuligheter i rutenettseksjonen, eller de kan komme etter hverandre (man kan da aktivere "neste"-piler i hver enkelt banner).

Etter hovedbanneret kan man legge inn x antall andre seksjoner slik som dette eksemplet her viser. Se skjermbilde av seksjonsstrukturen nederst.

Et rutenett blir det først i en rutenettseksjon dersom man legger flere bannere inn der med mindre størrelsesinnstillinger slik som f.eks nedenfor:

Så kanskje et rutenett?

..og deretter en innholdseksjon?

Kortmodul

Her et rutenett etterfulgt av en innholdsseksjon som her viser en kortmodul. Man kan skape stor variasjon både estetisk men også datamessig ved å kombinere seksjoner og moduler.

Kort består av tittel

Kort består av tittel

Og evnt en kort beskrivelse

Stedsmetadata 13. juli 2023 kl. 12.00

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Noen ganger vil man ha en tydelig call-to-action også på kort? Under utprøving konseptuelt og visuelt.

Kjøp her!

Strukturell oppbygning..

..i sideeditoren:

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1