Hopp til hovedinnhold

Kort versus bannere

Kort og bannere kan begge skape veier videre til andre sider, eller evnt eksterne nettsteder/tjenester. Når bruker man det ene fremfor det andre?

Det er ikke noe fasitsvar på dette, men kort og bannere har noen vesentlige forskjeller som kan påvirke valget. Generelt står man visuelt mye friere når man komponerer bannere kontra kort, men kort har igjen sine fordeler da de kan gjenbrukes og påføres metadata, som igjen kan danne grunnlag for automatikk (kalendere mm.)

Les mer og se eksempler i det følgende:

Kort

 • Litt begrenset kontroll på hvordan de vises
 • Vises alltid som et bilde + tittel + tekst + evnt metadata på en strømlinjeformet måte. Kan påføres et "skin" (farge)
 • Visning kan påvirkes noe ved å velge ulike visningsmetoder i kortmodulen og ved å stille inn størrelse på enkelte eller alle kort
 • Gjenbruk: Et og samme kort kan trekkes frem i utallige kortmoduler og fremstå på litt ulike måter gitt ut av innstillingene i kortmodulen. Kortene kan også deles mellom nettsteder.
 • Kort kan lenke til eksterne nett-sider, men normalt sett lenker de til andre sider på eget nettsted, og eies/forvaltes på den side de lenker til
 • Kort kan automatisk dukke opp i kortmoduler og kalendere utifra regelsett som er lagret ned i disse.

Bannere

 • Opprettes i rutenett eller innholdseksjoner på den siden som skal skal vise banneret
 • Kan sammen med andre bannere utgjøre et rutenett (dersom de ligger i en rutenettseksjon) . Kan også fremstå som en karusell.
  • Har tradisjonelt sett vært brukt til "forsider", men kan brukes på en hver side.
  • Har tradisjonelt stått "tett-i-tett" men kan via kunders egne design, eller via innstllinger i seksjon også ha luft mellom seg, slik kort også alltid har
  • Rutenett (kortstørrelser) følger et strengt system som går opp i hverandre. F.eks vil to "small" kort være tilsvare bredden på ett "medium" eller "medium-small" kort. Og to "medium-small" kort vil tilsvare høyden på ett "medium" eller "large-medium" kort. Osv!
 • Kan fremstå på nærmest utallige måter pga innstillinger slik som
  • Bredde på seksjon
  • Størrelse på banner
  • Måte media og tekst skal vises på i forhold til hverandre
  • Plassering av tekst
  • Skins/farger
  • Variert mediainnhold (bilde, bilder, film) og kontrast (filtre) på media versus tekst
 • ​Kan "kopieres" og limes inn andre steder, men ikke gjenbrukes i den forstand at de kan "plukkes" inn på andre sider. Dersom man kopierer bannere vil disse være frittstående slik at endringer i en banner vil kun påvirke seg selv.
 • Kan lenke videre til noe annet i sin helhet (ved klikke på banner) eller kan vise en eller flere (eller ingen) lenker/knapper for veier videre.
  • I motsetning til kort vil du ikke finne eller forvalte bannere på den eller de sidene som det lenker til.

Kort vises på "faste" måter:

Merk at kort som regel vises sammen med flere andre kort og da vil man kunne bruke innstillinger slik som bredde å kortmodul, og størrelsesmessige innstillinger på hver enkelt kort for å påvirke hvor pent det hele tar seg ut. Merk at kortet nedenfor ikke lenker videre til noe annet, i motsetning til hva det normalt sett vil gjøre.

Det vil alltid være litt luft mellom kort og de vil som standard ha en visuell skyggeeffekt. Denne kan overstyres/endres/droppes i hver nettsted sine egne design.

Kort består av tittel

Kort består av tittel

Og evnt en kort beskrivelse

Stedsmetadata 13. juli 2023 kl. 12.00

Kort består av tittel

Kort består av tittel

Og evnt en kort beskrivelse

Stedsmetadata 13. juli 2023 kl. 12.00

Kort består av tittel

Kort består av tittel

Og evnt en kort beskrivelse

Stedsmetadata 13. juli 2023 kl. 12.00

Kort med lokal overstyring

Kort med lokal overstyring

av skin (farge) og tekster..

Stedsmetadata 13. juli 2023 kl. 12.00

Bannere

Kan komponeres svært fritt. I det følgende diverse eksempler på et banner som er kopiert og deretter gitt diverse ulike innstillinger enten i seg selv, eller via rutenettet de ligger i.

Her er utgangspunktet; en banner som ligger i en innholdsseksjon og som da ikke vil utgjøre noe rutenett, men vises i innholdsseksjonens fulle bredde. Nedover på siden er dette banneret plassert i rutenettseksjoner.

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 


I det følgende bare noen få av nærmest utallige måter man kan komponere og vise bannere på:

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Tittel kan ha ulike størrelser og fontvekt. Tittel, tekst og knapper kan plasseres på 12 ulike posjoner 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1