Hopp til hovedinnhold

Forvaltningsmøte Q1 2019

Nytt i Q4 2018 - Q1 2019

Vi snakker oss raskt gjennom det som er nytt og viser noen eksempler.

Planer i 2019

  • Vi vil videreutvikle og forbedre "Billett på nett" 
  • Påstarte en ny presentasjonsmotor for artikler
  • Bedre system for håndtering av kundenes "designprofil" i museum24. Dette for å være rustet til redesignprosesser, nye portaler etc.
  • Løpende forvaltning og support
  • Stabilisere museum24 sin funksjonalitet, mens vi jobber med større delprosjekter og etterhvert teknisk vedlikehold.

Presentasjonsmotor

Lag en side/artikkel i m24.  Kvern den gjennom en annen presentasjonsmotor. Ref. epostvennlig visning, men denne gangen ikke så tett bundet til museum24.

  • Presentation
  • Infoscreen
  • Long read:
  • ...

Billett på nett

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1