Hopp til hovedinnhold

Video autoplay

Video som bakgrunn i introseksjon

Hvis en video settes som bakgrunn i introseksjon vil avspilling av denne automatisk begynne i det introseksjon kommer til syne hos sluttbruker. Avspilling starter lydløst. Det er usikker om det bør kunne skru på lyd på en slik bakgrunnsvideo. 

Tilsvarende vil avspilling automatisk stoppe i det man beveger seg bort fra introseksjonen.

Merk forøvrig at når video benyttes som introseksjon-bakgrunn så vil formatet på videoen (propsjoner) og skjermstørrelsen til sluttbruker påvirke hvor mye av videoen som vill kunne komme til syne. Video som bakgrunn må derfor ses på som et "bakteppe" hvor ikke alle detaljer nødendigvis kommer frem.

Video i banner/forsidemodul

Ved video i banner/forsidemodul har man en del innstillinger som går på om video skal starte automatisk, om avspillingscontrollere skal vises etc. Fra m24 versjon 2010.04.00 vil man kunne innstille autoplay på en slik måte  at den starter når modulen (med video) kommer til syne. Videre slutter avspilling automatisk når den forsvinner ut av syne. Avspilling starter lydløst og lyd kan slås på av sluttbruker via avspillingscontroll, eller ved å kllikke på video (skjult feature..), dersom video i det hele tatt har lyd vel og merke .

Merk at dersom man f.eks har flere forsidemoduler synlig i samme skjermbilde og flere av disse inneholder video med autoplay.. så havner man i en krevende situasjon.

Merk også at forsidemoduler/bannere primært er tenkt som moduler med en forgrunnstekst (tittel,intro, knapp) over en bakgrunn (video/bilde/farge).  Vanlig mediamodul i vanlige innholdsseksjoner kan derfor være et bedre alternativ for visning av video enn forsidemoduler/bannere.  

Merk at video i bannere fremdeles kan være problematisk dersom banner-størrelse, skjermstørrelse og videoproporsjoner ikke fungerer godt sammen. Man har derfor mulighet til å sette video som heldekkende bakgrunn i modul (fra versjon 2010.04.00), men da vil til gjengjeld deler av video bli skjult, tilsvarende som om video brukes som bakgrunn i en introseksjon.


Video i mediamoduler

En eller flere videoer kan tilgjengeliggjøres i en mediamodul. Her kan man også innstille om autoplay skal inntreffe automatisk når video er synlig. Om dette gjøres så vil video både starte og stoppe avhengig av om den er synlig. Men også her kan man ved å tilgjengeliggjøre flere videor i et skjermbilde få disse til å gå i beina på hverandre. Så enklest er det om man lar sluttbruker selv starte eller stoppe videoen manuelt.

Når mediamodul benyttes for å vise video har man forøvrig ikke noe forgrunnselement (tittel/tekst) eller størrelsesmessige innstillinger å ta hensyn til. Sånn sett er det færre problemstillinger knyttet til bruk av video i mediamoduler.