Hopp til hovedinnhold

Kategorier

I Museum24 an hvert enkelt nettsted ha noen egne kategorier. Dette representerer de temaer eller objekttyper man typisk omtaler på nettstedet.

Eksempler

Noen eksempler på kategorier kan typisk være:

 • Nyhet
 • Utstilling
 • Arrangement
 • Kurs
 • Side (vanlig)
 • Seksjon (transportside)
 • Praktisk info
 • Aktivitet

Under innstillinger for hvert enkelt nettsted kan man fritt opprette slike kategorier, og samtidig gjøre noen ytterligere beskrivelser av hver enkelt kategori.  Man kan bl.a  tilgjengeliggjøre kategorien til kort eller sider eller begge deler. Man kan også si hvorvidt en kategori er relevant for kalendere eller ikke.  Videre er det støtte for oversettelse og flertallsbegrep for kategoriene. Dette i tillfelle kategorien skal vises ut mot sluttbruker.  

Vi anbefaler at man tenker nøye gjennom hvilke kategorier som kan være nyttige for sitt nettsted og at man prøver å begrense seg til kategorier som favner litt bredt. 

Når man lager innhold (sider/kort) kan man velge blant disse kategoriene for å si noe mer om hva innholdet er. Når en kategori påføres et kort eller side,  kaller vi det for kort-type eller side-type.


Skjermbilder: administrasjon av kategorier

 • 1/2
 • 2/2

Hvorfor bruke kategorier?

Ved å aktivt knytte kategorier til sider og kort så påfører man meta-informasjon, som gjør det lettere gjenfinne innhold i administrasjonsklienten, samt at det gir mulighet for å lage automatisk uttrekk av innhold av gitte typer. F.eks kan man lage en kalender som kun viser "kurs". Og en annen kalender som viser "arrangementer". Eller man kan lage en kalender som viser både "kurs" og "arrangementer".  

Man kan også bruke kortmodul for å hente ut alle kort av type "Praktisk informasjon" i en oversikt. Dette igjen kan kombineres med "stikkord" som gjøre det mulig med enda mer presise uttrekk.


Skjermbilder: påføring av kategori på innhold

Kategorier påføres ved at man huker av for ett valg i en liste. Det støttes kun valg av en kategori pr. innholdselement. Listen over kategorier kan tenkes å endres til en nedtrekksmeny el. i kommende versjoner av m24.

 • 1/2
  Påføring av artikkeltype gjør det mulig å lage lister med kun artikler av en eller flere typer.
 • 2/2
  Påføring av korttype gjør det det mulig å automatisk lage lister, kalendere el. med kun kort av en eller flere typer.

Moduler hvor kategorier er relevant

I skrivende stund er det primært kortmodulen og kalender(kort)modulen som gjør seg nytte av kategorisering.  I disse kan man velge hvile korttyper man ønsker å hente ut ved automatiske uttrekk. Man kan også ha nytte av kategorisering om man skal legge ting til manuelt i disse modulene, ved at man ved gjenfinning av innhold kan snevre seg inn mot en og en kategori.

Vi planlegger å bruke kategorier i større grad også for automatisk oppsett av artikkellister ol. i kommende versjoner av Museum24.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1